ചിത്രശലഭങ്ങൾ

രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച്ചകൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളില്ലാതെ, ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാനല്ലാതെ ചില ഫോൺകോളുകൾ എനിക്ക് വരും.

എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും; “ഒന്നുമില്ല. വെറുതെ വിളിച്ചതാണ്. കുറച്ചായിട്ട് വിവരമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട്…”

ഇത്തരം സത്യസന്ധമായ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നെ എളുപ്പം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അധികനേരം ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാറില്ല.

എന്തെങ്കിലുമൊക്കെപ്പറഞ്ഞ് വേഗം ഞാൻ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കും, വയറ്റിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിക്കഴിഞ്ഞ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ ചിറകടി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാൻ പാടുപെടും.

തിരിച്ച് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽക്കൂടി മറ്റൊരാളുടെ കരുതലിനെ ഞാൻ അത്രയേറെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വൈകീട്ട് ഫോർട്ടുകൊച്ചിയിലോ, പാർക്കിലോ വച്ച് കാണാം, നേരമുണ്ടാകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ;

“ഇല്ല, ഓഫീസിൽ എനിക്ക് തിരക്കാണ്” എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന മറുപടിയുടെ അർഥം അതാണ്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇംപീരിയിൽ ടവറിന് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്, “ഇറങ്ങി വരൂ” എന്ന ചിലരുടെ വിളിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ.

വീണ്ടും അൽബേർ കമ്യുവിനെ ഓർക്കാം…

“സാധരണക്കാരായിരിക്കാൻ ചിലർ ചെലവാക്കുന്ന അസാധാരണ ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s