വെളുപ്പിന് ഉദിക്കുന്നുവര്‍

ഒരു ദിവസത്തെ തലകീഴായ് മറിക്കാന്‍ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമീപ്യം മതിയാകും. അയാള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തോട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയില്ല, പക്ഷെ ലോകങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ എളുപ്പം കഴിയും.

അയാള്‍ക്ക് വിലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നിഷ്‌കളങ്കമായ അയാളുടെ വാക്കുകള്‍ക്ക് കലാപങ്ങളുടെ ഭൂതകാല ഓര്‍മകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരികെയെത്തിക്കാന്‍ കഴിയും. അയാള്‍ ചിരിച്ചും, സ്‌നേഹിച്ചും നിങ്ങളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് എളുപ്പം പോകാന്‍ കഴിയും.

അയാള്‍ വിചാരിക്കും നിങ്ങള്‍ അയാളെ പരിചയപ്പെട്ടതില്‍ സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കും എന്ന്. അയാളുടെ വരവും പോക്കുമല്ല പ്രശ്‌നം. അയാള്‍ കാരണം വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു വന്ന വിലാപങ്ങളും യുദ്ധസ്മൃതികളും വീണ്ടും അടക്കം ചെയ്യാനായിരിക്കും പിന്നീട് നിങ്ങള്‍ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരിക.?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s