ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ച്

ജാഗ്രത ജീവിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അധികസമയവും നിങ്ങള്‍ക്ക് ജാഗരൂകരല്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്ന ആനുകൂല്യവുമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത് നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചാല്‍, അത് നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് തോന്നിയാല്‍, ജോലിയില്‍ നിങ്ങള്‍ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകും. വേഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യാനും, കുറവ് തെറ്റുകള്‍ക്കും നിങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കും. അതില്‍ നിങ്ങള്‍ വിജയിക്കും.

ഒരു സാഹചര്യത്തോട്, ഒരു സ്ഥലത്തോട്, ഒരു കസേരയോട് നിങ്ങള്‍ ഇണങ്ങാന്‍ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയുടെ ശക്തി. അത് പൂര്‍ത്തിയായി കഴിഞ്ഞാല്‍ ജാഗ്രതയില്‍ നിന്ന് സൗകര്യത്തിന്റെ വശത്തേക്ക് ജോലി മാറും. ഇത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളു എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകും. ഓരോന്നും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്നതാണെന്ന ചിന്ത നിങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. അതാണ് നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷയും.

കര്‍മ്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും ആഴവും മനസ്സിലായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ അത് മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ജീവിതം ഒഴുകുന്നതാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അത്. നിങ്ങള്‍ കര്‍മ്മത്തെ(ജോലി മാത്രം) മറികടക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കും, അതിനുമുകളില്‍ നിങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ കര്‍മ്മത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ വലുതാണ് നിങ്ങള്‍ എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകും. അത് നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രതയെ കൊന്നു കളയും.

സ്വാഭാവികമായും ഒരു സാധാരണ ദിവസം, വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ഒരു ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ലാഘവത്തോടെ വരുത്തും. അത് മറ്റൊരാളള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങള്‍ ഒരുപക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കില്ല. രണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ അപ്പോള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.

ഒന്ന്, അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്നും ഒരിക്കലും ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടരുത് എന്നുമുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടാകും. രണ്ട്, മറ്റൊരാള്‍ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നത് നിങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും. മറ്റൊരാള്‍ നിങ്ങളെ തിരുത്തുന്നതിലെ ഔചിത്യം നിങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല…

(അപൂര്‍ണം)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s