A man in the mirror

ഉള്ളിൽ തീച്ചൂളയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെക്കൂടി നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളെപ്പോലെ എരിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോ, ശേഷമോ നടന്നു തുടങ്ങിയ ഒരാളെ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s