തണുത്ത സ്വപ്നം

A translation in English is also updated along this post…

പിടിച്ചുലച്ചൊരു സ്വപ്‌നം കണ്ടു ഇന്നലെ. കുറച്ച് നാളുകളായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില ഭയങ്ങള്‍ സ്വപ്‌നത്തില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ഒരു വിവാഹക്ഷണവും ഒരു മരണവും ആയിരുന്നു സ്വപ്നം. വിവാഹം ക്ഷണിക്കാന്‍(എന്നെയല്ല) ഒരാള്‍ വരുന്നു.

എനിക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന ഒരാള്‍. എന്റെ അയല്‍ക്കാരിയെ അയാള്‍ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതിനിടക്ക് അബദ്ധത്തില്‍ അവിടെയെത്തിയ എന്നെ കാണുന്നു.

ഞാന്‍ വന്നയാളുടെ മുഖത്തും അയാള്‍ എന്റെ മുഖത്തും പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ നോക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭാവം നിരാശയും അയാള്‍ക്ക് ഭാവം ഉദാസീനതയും.

ഞങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ നിറയുന്നു.

പെട്ടന്ന് പശ്ചാത്തലം മാറുന്നു.

മരണമാണ്. ആരുടെ.? അറിയില്ല. (ഞാന്‍ പറയില്ല),

വിലാപയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണില്‍ ഇരുട്ടും തോളില്‍ വലിയ കൈകളുടെ ഭാരവും നിറയുന്നു.

നമ്മുടെ പീടികപ്പടിയില്‍ വിലാപയാത്രയില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഞാനിരിക്കുന്നു. ആരാണ് മരിച്ചത്…

മരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറവ് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്തു.

“That is why I write – to try to turn sadness into longing, solitude into remembrance.”
Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept

 

Translation

I’ve seen a dream that shook me hard. Some of the worst recurring fears from daily life kept lurking in the dream. The dream was about a wedding invitation and a death.

Invitation was not for me, but my neighbor. But the invitee was somebody I know. I mean I know that person very close, like I know me.

The person was inviting my neighbor and suddenly, without knowing anything I showed up. A pure accident. We looked each other, clueless, with not a single drop of hope.

In our faces, the invitee bears negligence and me despair. Suddenly we were surrounded by people. The whole background changes to a Funeral Procession.

Who’s death? I don’t know. Or perhaps I won’t tell.
The procession begins. I feel in my shoulders, the heaviness of strange hands-in my eyes darkness of solitude.

When the procession reached our provision store I retire and find shelter in verandah. I heard question whispering in my ears,

Who’s dead? I retorted. Not just died, but buried as well.

Cover Image Courtesy: http://cdn.emptykingdom.com/

    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s