പൂച്ചകള്‍ നമുക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ്

കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഭയമാണ്. അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ ലോകം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അവര്‍ അകാരണമായി ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. തീജ്വാലയെപ്പോലും അവര്‍ തൊട്ടറിഞ്ഞേ ഭയപ്പെടുന്നുള്ളു.

അവര്‍ ഒന്നിനെയും കൂസാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ലോകങ്ങളില്‍ പുഞ്ചിരിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്. കാരണം കുട്ടിയാകാന്‍ ശ്രമിച്ച് ദിവസവും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഞാന്‍. ചില നിമിഷങ്ങളിലെങ്കിലും കുട്ടികള്‍ അവരല്ലാതാകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം ഞാന്‍ അവരെ വെറുക്കുന്നു. ആ നേരങ്ങളില്‍ അവര്‍ അകാരണമായി ഭയപ്പെടുന്നു, അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ് അവര്‍ ഒച്ചകുറച്ച് തെറി പറയുന്നു, മുഖം താഴ്ത്തുന്നു.

എനിക്ക് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാന്‍ അവരെ വളര്‍ത്തുകയുമില്ല. പകരം ഞാന്‍ പൂച്ചകളെ വളര്‍ത്തുന്നു. അവ തട്ടിമറിക്കുന്ന സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ ചളുക്ക് നിവര്‍ത്തുന്നു. ചത്തുകഴിഞ്ഞ പൂച്ചകളെ കുഴിച്ചിടുന്നു. അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി തുളസി തറകള്‍ പണിയുന്നു.

നമുക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള കണ്ണിയാണ് നായ്ക്കള്‍. അവര്‍ക്ക് ദുഷ്ടതയെക്കുറിച്ചോ, അസൂയയെക്കുറിച്ചോ, അതൃപ്തിയെക്കുറിച്ചോ യാതൊരു ബോധവുമില്ല

– മിലന്‍ കുന്ദേര

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s